Testler

KULLANILAN BÜTÜN TESTLERİN BİLİMSEL GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMALARI MEVCUTTUR.

SCL90-R danışanların ilk psikolojik değerlendirilme aşamasında, psikopatalojinin belirlenmesinde kullanıldığı gibi sağlıklı bireylerde genel tarama amaçlı da kullanılır ve güvenilir sonuçlar elde etmemizi sağlar. Bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bu test 90 sorudan oluşmaktadır. 17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. Somatizasyon, okb, kişiler arası duyarılık, kaygı, öfke-düşmanlık fobiler, paranoid düşünceler, psikotizm ,uyku bozuklukları, iştah bozuklukları ve suçluluk ile ilgili belirtileri yansıtır.