Çocuklarda Psikiyatrik Psikolojik Değerlendirme ve Psikolojik Testler

Çocuklarda Psikiyatrik Psikolojik Değerlendirme ve Psikolojik Testler

Çocuklarda Uygulanan Psikolojik Testler

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri): 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte dört farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne, baba veya çocukla daha çok vakit geçiren, ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır.

Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir. Belli alanlarda gelişme geriliği olan çocuklarda bu alanların tespiti ve gelişim düzeyinin saptanması için kullanılır.

WİSC-R Zeka Ölçeği: 0-16 yaş grubu çocuklar için Türkiye standartlarına uyarlanması yapılmış en sık kullanılan zeka ölçüm araçlarından bir tanesidir. Wisc-r zeka ölçeği belirli koşullar altında çocuğun performansını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Sözel ve performans olarak iki ana bölümden ve alt testlerden oluşur. Yaklaşık 1,5 saatte tamamlanır. Wisc-r zeka ölçeği uygulaması, bu testin eğitimini almış ve belli sayıda uygulama gerçekleştirmiş uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Test sonunda çocuğun gelişmesi gerekli görülen noktalarda aileye öneriler sunulur. Bu test gerek dikkat eksikliğinde gerekse algı bozukluğunda ciddi fikir verir ve klinik tedaviye yardımcı olur. Bu testin uygulayıcısının Türk Psikologlar Derneği tarafından sertifikalanmış olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Dikkat Algı Testleri: Konsantrasyon bozuklukları, motivasyon eksiklikleri ve dikkatin çabuk dağılması, dikkati yoğunlaştıramama gibi durumlarda kullanıldığı gibi diğer bazı testleri desteklemek için de kullanılabilir. Bender-gestalt motor görsel algı testi bunların en iyi örneklerinden olup kliniğimizde de uygulanmaktadır.

 

Psikolojik Testler ve Değerlendirme

Psikolojik testler ve psikolojik değerlendirme birbirinden farklı kavramlardır. Psikolojik testler, kişinin yada çocuğun davranışlarının belli konulardaki becerilerinin standart koşullar altında gözlenmesi ve kişiyle ilgili daha bütüncül sonuca varılmasını sağlar. Okul ve aile öyküsü ile birleştirilen test yorumları klinik anlamda çok değerlidir. Dikkat eksikliği ya da psikiyatrik tanıları olan çocuk ve gençlerin tedavisinde test ve değerlendirme sonuçları yön gösterici olabilir.

Psikolojik testler, psikiyatri kliniklerinde, MEB’e bağlı rehberlik merkezlerinde, Psikologlar Derneğince eğitim verilerek sertifika almış psikologların çalıştığı tıbbi kurumlarda yaptırılabilir. Ayrıca tedaviye başlarken yapılan testler ile daha sonra yapılan testlerin sonuçları arasındaki farklar tedaviyi yönlendirebilir.

 

Çocuklarda Psikolojik Değerlendirme

Çocukların yeteneklerini, davranışlarını ve bireysel özelliklerini değerlendirme sürecidir. Bu süreç içinde;

 • Çocuğun yakında tanınması
 • Güçlü, güçsüz yönlerini tanıyarak; çocuk ve aileye yardımcı olabilecek özelliklerin saptanması
 • Sorunların olası nedenlerinin bulunabilmesi
 • Değerlendirilen çocuk ve ailenin belki de farkında olmadıkları bir çok konunun ortaya çıkması yönünden oldukça önemlidir.

Bu amaçlarla kullanılan testler;

 • Gelişimsel
 • Zihinsel
 • Duygusal
 • Sosyal ve kişiliğe ait yapısal özelliklerin saptanmasını sağlar.

Böylece değerlendirilen çocuk ve ailenin düşünce biçimi, istek ve güdüleri, savunma, başa çıkma yöntemleri, algı ve yüklemeleri, çocuğun engellemelere dayanıklılığı, uyum çabalarına ilişkin bir çok ipucu elde edilebilir. Elde edilen bu ipuçları ile birlikte çocuğun güçlü yanları değerlendirilerek aileye rehberlik edilmesi ve sorunların çözülmesi sağlanır.

Testler özellikle okulda, meslek ve uğraşı seçiminde ve sorunlar ile mücadelede faydalı olur

Kliniğimizde Uygulanan Psikometrik Testler;

 • AGTE
 • WISC-R Zeka Testi
 • Bender-Gestalt Motor Algı Testi
 • Peabody
 • Duygu Durum Ölçekleri

 

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. İlk adım olarak aile hekiminize danışabilirsiniz. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir